Import do Pokladne

PN: IMPORTPOKL
459 €
(379,34 € bez DPH)

Cena instalace bez DPH: 31,67 €

Výrobca FIRMADAT s.r.o.

Snadný import seznamu pokladních dokladů z Excelové tabulky XLSX nebo CSV do Pohody.

Modul Import do Pokladny je určen pro uživatele, kteří získávají od odběratelů nebo dodavatelů seznam pokladních dokladů ve formátu XLSX nebo CSV. Tento soubor je možné pomocí několika kroků importovat do agendy Pokladna, což ušetří spoustu času v porovnání s ručním zadáváním jednotlivých Příjmových a Výdajových pokladních dokladů do Pohody.

Součástí modulu je funkce vytváření šablon dat, pomocí které přiřadíte jednotlivé sloupce tabulky se seznamem pokladních dokladů k jednotlivým polím v agendě Pokladna v Pohodě. Vytvořené šablony je možné ukládat a tím si vytvořit seznam šablon, které pak již před samotným importem pouze vybereme podle konkrétního formátu nebo pořadí sloupců tabulky. Po nastavení šablon budete schopní importovat pomocí několika kliknutí.

 

V šabloně dat modulu je možné kromě spárování sloupců zadávat:

  • předkontace pokladních dokladů (není-li vybráno z tabulky, stanoveno defaultně)
  • členění DPH (není-li vybráno z tabulky, stanoveno defaultně) - párování faktur s Adresářem (je-li dodavatel/odběratel s daným IČ v Adresáři Pohody založen, doplní se do dokladu údaje z Adresáře. Je také možné importovat fakturační údaje přímo ze sloupců tabulky) s možností otestovat data v tabulce, zda dané jsou dané IČ v Adresáři Pohody vytvořeny
  • definování typu pokladního dokladu (v nastavení se určí rozlišovací znaky typu - zda se jedná o Příjmový nebo Výdajový pokladní doklad)
  • defaultní text položky pokladního dokladu - volitelné parametry v agendách faktur v Pohodě (pouze pro verzi Pohoda E1) - měnu importovaných faktur
  • defaultní DPH pro všechny položky dokladu
  • možnost vytvoření pouze XML bez nutnosti samotného importu do Pohody.

Importovat je možné pokladní doklady s více položkami, tedy v případě, že je doklad se stejným číslem rozložen na více řádcích tabulky, v Pohodě se vytvoří záznam s více položkami a s jejich popisem, jako v tabulce. Nebo je také možné importovat pokladní doklad, který je sice v tabulce na jednom řádku, přitom se však skládá z více položek s různou sazbou DPH.

Kompatibilní s Pohodou:
MDB, SQL, SQL E1
Požadavky:
Kontaktní pracovník: Petr Hanzlík, tel. 776725338,

Súvisiaci tovar