AREOSYS - Reštauračný systém

PN: RESTAURACE
555 €
(458,68 € bez DPH)

Cena instalace bez DPH: 55,42 €

Výrobca FIRMADAT s.r.o.

online elektronický lístek s terminálem, mobilem nebo s PC, stoly, objednávky, platby, historie, tisk

  Základní licence pro 1 zařízení, 1 provozovna
  • běží na serveru zákazníka
  • kompatibilní s MDB i SQL verzí POHODY
  • multiplatformní (lze používatběžné i dotykové PC, případně tablet slibovolným operačním systém)
  • široká škálanastavení
  • snadná obsluha
  • rozmístění stolů v aplikaciodpovídá skutečné poloze stolů vmístnosti
  • na první pohled patrné, nakterém stole je otevřený účet
  • možnost přenášet položky mezi stoly
  • možnost částečnéhozaplacení účtu
  • náhledy produktů přímo v graficetlačítek
  • automatický tisk pokladních dokladů
  • denní tržba dle otevíracídoby případně směn obsluhy (např. 16:30 - 01:00)
  • možnost denních inventur
  • přihlášení do aplikaceshodné s přihlašovacímiúdaji v POHODĚ, takže uživatelé majívlastní číselné řady dokladůWebová aplikace vhodná pro nasazení vrestauračních zařízeních. Tatoaplikace ušetří čas azjednoduší práci Vašimobsluhujícím zaměstnancům a zároveňzajistí, že jsou vydané pokrmy anápoje vždy a správně uhrazeny. Systémje napojen přímo na zásoby POHODY,tudíž automatizuje pohyby zásob, obsluzeusnadňuje také inventury a zaručuje bezchybný běhVašeho podniku.  
  • nastavení viditelnosti zboží dleparametrů (členění skladů, dalšíparametry) pro jednotlivé uživatele
  • rozdílné ceny zboží projednotlivé uživatele (např. při současném provozuVinárny a Vinotéky je cena vína veVinárně dražší)
  • rozdílné jednotkové ceny urůzných objemů (0,5l Pivo = 30 Kč tj. 60Kč/1l a 0,3l Pivo =20 Kč tj. 66,7 Kč/1l)
  • možnost dalších úprav dleVašeho požadavku


  Pokudsi chcete před objednáním vševyzkoušet, můžete využít testovacíterminálu s našimi vzorovýmidaty: TEST AREOSYS
  • demoaplikace pro PC, tablet nebo mobil (AREOSYS najdete na Google Play, WindowsStore i appstore)
  • vášterminál bude komunikovat s našítestovací databází
  Neborovnou můžete nainstalovat testovací verzi u Vásna Vašem PC s  Pohodou. Testovacílicenční klíč Vám rádivygenerujeme zdarma. 

  Návodna instalaci najdete zde:  http://ateosys.cz/instalace
  Základnínastavení: http://ateosys.cz/nastaveni
  Dalšínastavení http://ateosys.cz/navod

  Propráci pak stáhněte
  • stáhněte aplikaci aplikace proPC, tablet nebo mobil (AREOSYSnajdete na Google Play, WindowsStore i appstore) 
  • vášterminál bude komunikovats Vašídatabází 
  • bezplatněsi tak můžete vyzkoušet a ověřit funkčnost naVašich datech a vašichzařízeních

  KompatibilnísWindows 2012, Windows 2008, Windows 8, Windows 7,  Windows XP,Android, iOS, Windows Mobile, Windows Phone


  Rozšíření o každýdalší terminál           3600,- bez DPH
  (lze doobjednat jen k základní verzi)
  Verze produktu:
  2.52
  Kompatibilní s Pohodou:
  MDB, SQL, SQL E1

  Súvisiaci tovar