Kniha jázd a cestovné príkazy

Kniha jázd

 

V programe POHODA rýchlo a jednoducho vytvoríte ľubovoľné množstvo jázd pre firemné aj súkromné vozidlá, keď sa používajú pre služobné cesty. V prípade firemných vozidiel má tlačová zostava nazvaná Kniha jázd iba evidenčný charakter. Ako výdavky na podnikanie sa totiž uplatní celkovej sumy za účty za pohonné hmoty a všetky ostatné náklady na prevádzku vozidla, ktoré sú vykázané v danom účtovnom období v pokladni, prijatých faktúrach a ostatných záväzkoch.

Jazdy súkromným vozidlom, ktoré súvisia s podnikaním, je potrebná počas účtovného obdobia evidovať v denníku jázd. Ten je prvotným dokladom pre výpočet uplatniteľných náhrad, teda základných náhrad a náhrad výdavkov za spotrebované pohonné látky. POHODA však umožňuje použitie aj paušálnych výdavkov na dopravu.

Kniha jízd

Popri konkrétnych údajov o jednotlivých jazdách, ktoré vyplníte podľa skutočnosti, čerpá POHODA údaje z agendy sa záznamy o vozidlách a agendy s údajmi o riadiacich. U každého vodiča môžete vybrať, či sa jedná o zamestnanca alebo podnikateľa, a nastaviť výšku stravného. Definovaním trasy jazdy (odkiaľ, kam, cez) si uľahčíte vytváranie cestovných príkazov.

Dostupné tlačové zostavy vám okrem iného poskytnú celkový prehľad najazdených kilometrov a prehľad náhrad za dané vozidlo. U súkromného vozidlá sú celkovej sumy ešte rozdelené podľa toho, či jazdu uskutočnil podnikateľ, alebo zamestnanec.

 

Cestovné príkazy

 

Pre zadávanie a evidenciu tuzemských a zahraničných cestovných príkazov slúžia dve samostatné agendy. Vytvorenie cestovných príkazov, poskytnutie zálohy, zadanie výdavkov súvisiacich s pracovnou cestou (ubytovanie, cestovné a pod.), Vyúčtovanie náhrad a tuzemského a zahraničného stravného a vytlačenie formulára je v programe POHODA otázkou okamihu. Agendy cestovných príkazov sú prepojené s knihou jázd. Jednotlivé jazdy tak ľahko prenesiete do cestovných príkazov.

Cestovné príkazy vždy obsahujú údaje o vodičovi, spolucestujúcich, účelu jazdy a použitom dopravnom prostriedku. Krátenia stravného je samozrejmosťou. U zahraničných cestovných príkazov POHODA podporuje vreckové, preddavky poskytnuté zamestnancovi v rôznych menách aj smenu poskytnuté meny na inú.

Príkazy nemusíte účtovať jednotlivo, využiť môžete aj funkcie pre hromadné zaúčtovanie vybraných príkazov.

Cestovní příkazy