Tlačové zostavy a výstupy

Všetky záznamy (doklady, adresy), ktoré v priebehu svojej práce v ekonomickom systéme POHODA zapisujete, si môžete vytlačiť. Týmto prehľadným výstupom hovoríme tlačovej zostavy. Nájdete ich prakticky v každej agende, celkovo ich v našom programe je viac ako 500, od dokladov cez záväzné oficiálne formuláre až po užitočné pracovnej prehľady. Časť z nich je pripravená v rôznych variantoch na rôzne účely. POHODA podporuje tiež export do formátov PDF, XLS a HTML. Pre zrýchlenie práce sú niektoré dôležité zostavy rovno k dispozícii vo formáte HTML, vhodnom pre zasielanie objednávok, cenníkov a faktúr e-mailom.

 

Typy tlačových zostáv

 • dokladovej zostavy
  - zobrazujú jeden záznam štandardného formátu A4 na výšku, napr. Faktúra, pokladničný doklad alebo objednávka

 

 • tlačivá
  - navrhnuté zhodne s úradným vzorom, ktoré po vytlačení môžete okamžite odovzdať príslušnému úradu alebo inštitúcii - odpadne vám tak nutnosť prepisovať ich do originálnych formulárov a tlačív, napr. Priznanie k dani z pridanej hodnoty, príkaz na úhradu, pokladničné zloženka, výkaz ziskov a strát , evidenčný list dôchodkového poistenia (ELDP) atď.

 

 • súpisky
  - zobrazujú riadkový prehľad všetkých alebo vybraných záznamov, napr. Súpisku faktúr oceníte vo chvíli, keď potrebujete vytlačený zoznam vydaných faktúr za určité obdobie

 

 • prehľady a grafy
  - so súhrnnými informáciami o účtovníctve, stave skladových zásob, financiách, uskutočnených predajoch, zamestnancoch a pod. - grafické vyhodnotenie je súčasťou napríklad týchto zostáv: mesačná fakturácia, vývoj kurzov, mesačný prehľad predaja atď.

 

 • štítky
  - pripravené pre tlač na hárky samolepiacich štítkov bežne dostupné v obchodoch s papierenským a kancelárskym tovarom - vhodné pri obchodnej (hromadnej) korešpondenciu pre tlač adresných štítkov, pri práci v sklade pre tlač etiketovacích štítkov, v predajni pre tlač cenoviek tovaru, pri evidencii majetku zasa pre tlač inventárnych štítkov atď.

 

 • kontrolné zostavy
  - pre kontrolu správnosti zaúčtovania dokladov - s ich pomocou urýchlite dohľadávanie prípadných chýb
  zostavy vo formáte HTML
  - pre zobrazovanie v internetovom prehliadači a odosielanie e-mailom, napr. Faktúra, objednávka, potvrdenie prijatia objednávky, dodací list a pod.

 

 • listové obálky a poštové poukážky
  - pre potlač obálok niekoľkých štandardných formátov a tlač poštových poukážok a balíkových sprievodiek do poštových formulárov

 

 • zostavy pre pokladničné tlačiarne
  - pre tlač paragónov

 

Úpravy zostáv
Ak chcete, môžete si vytvárať tiež vlastné tlačové zostavy a prehľady. Pomôcť editora tlačových zostáv REPORT Designer môžete každú originálnu zostavu upraviť alebo ju rozmnožiť a jednotlivé kópie usporiadať a pomenovať podľa vlastných požiadaviek a potrieb. Jednotlivé varianty môžu mať rôzny dizajn, výpočty i jazykovú mutáciu. Samozrejme do nich môžete vložiť logo firmy či iný ľubovoľný obrázok, graf, čiarový kód a pod.

 

Ako zostavy zálohovať?
Niektoré zostavy, prehľady a súpisy sú nevyhnutné aj pre vašu budúcu prácu. POHODA s týmto počíta a ponúka jednoduché zálohovanie všetkých svojich tlačových zostáv. Pomocou zadarmo dodávaného doplnku REPORT Viewer si všetky svoje tlačové zálohy kedykoľvek prehliadnete.

 

Export do iných formátov
Tlačové výstupy môžete priamo exportovať do formátu XLS a v aplikácii Microsoft Excel s nimi ďalej pracovať. Rovnako tak ich môžete previesť do formátu HTML alebo do obľúbeného formátu PDF a odosielať ich elektronicky.

Nastavenie tlače - pokojne pre každú zostavu inak

Ak máte k dispozícii viac tlačiarní určených na rôzne účely, môžete si vhodným nastavením ušetriť veľa času a práce. Každé zostave bez problémov priradíte vlastné parametre tlače. Napríklad faktúry sa môžu tlačiť v dvoch kópiách na laserovej tlačiarni, zloženky zase na druhej tlačiarni s podávačom a ostatné zostavy iba v jednej kópii na tretiu tlačiarni. Ak tlačíte veľa, môžu vám úplne odpadnúť drobné starosti spojené s výberom tlačiarní a vlastností tlače u každého jednotlivého tlačového výstupu.