Priamy predaj zásob

Zásoby vedené v skladovej evidencii ekonomického a informačného systému POHODA môžete rovno z prostredia tohto programu pohodlne predávať vďaka funkciám pre priamy maloobchodný predaj. Vstavaná online predajňa Kasa pracuje priamo s dátami programu POHODA, takže sa všetky operácie v tomto programe objavia bez potreby zohrávanie údajov. S programom POHODA vďaka nej môžete realizovať predaj nielen v predajniach v mieste svojho sídla, ale pomocou pobočkového spracovania údajov alebo terminálového režimu taktiež v samostatných predajných miestach.

Kasa v programe POHODA podporuje:

 • spoluprácu s pokladničným hardvérom - pokladničný displej, dotykový displej, pokladničná zásuvka, platobný terminál (Slovenská sporiteľňa, ČSOB),
 • vklady a výbery z prevádzkových pokladníc a zobrazenie aktuálneho stavu hotovosti a cenín v pokladni,prácu s čiarovými kódmi a zákazníckymi kartami prostredníctvom čítačky čiarových kódov,
 • predaj zásob s evidenčnými číslami,
 • výstupy na pokladničnú (paragónovú) tlačiareň,
 • prihlasovanie užívateľov pomocou PIN a čítačkou čiarového kódu,
 • náhľady tovaru pre rozlíšenie podobných položiek a pod.,
 • úpravy cien predávaného tovaru, zľavy, mazanie položiek, refundácie predaja, storno - všetko podľa práv nastavených jednotlivým užívateľom,
 • odloženie rozpracovanej predajky pre obslúženie ďalšieho zákazníka - s možnosťou sa k odloženej predajcu vrátiť kedykoľvek neskôr,
 • pri predaji cez dotykový displej: tlačidlá pre najčastejšie predávaný tovar - pre rýchle vkladanie položiek do dokladu,
 • povyšovanie práv - pre dokončenie operácií, ktoré majú schvaľovať iba vybraní užívatelia s vyššími právami, napr. storno alebo úprava predajky,
 • tréningový režim - pre vyskúšanie funkcií pri predaji, bez toho aby sa akákoľvek vykonaná operácia prejavila v skladoch a účtovníctvo atď.

Po spustení Kasy sa zobrazí užívateľské prostredie pre vlastný predaj skladových zásob, kde máte k dispozícii aktuálne informácie nielen o práve vykonávanom predaji, ale aj o položkách skladových zásob. Ak vediete viac skladov, môžete si priamo v prostredí Kasy vybrať, z ktorého z nich sa má predaj uskutočňovať.

 

 

Můžete také měnit cenu u prodávané skladové položky a volit formu úhrady, včetně stravenek. Vše v závislosti na právech, jaká má konkrétní uživatel nastavena.