Adresár, kontakty, úlohy a upozornenia, dátové schránky

Bez prepracovaného a dokonale prehľadného adresára obchodných kontaktov sa dnes len tak nezaobídete. V podnikaní patrí k jednej z najdôležitejších databáz, ktorá obsahuje skutočne cenné dáta. Agenda Adresár v systéme POHODA umožňuje efektívnu evidenciu, správu a vyhľadávanie všetkých kontaktov podľa ľubovoľných kritérií. Všetky záznamy môžete upravovať, tlačiť a pridávať si k nim svoje vlastné poznámky. Ak potrebujete si overiť svojho partnera alebo jeho údaje, POHODA:

  • vyhľadá informácie v obchodnom registri alebo informačných systémoch ARES a VIES,
  • nájde jeho polohu na internetovej mape - z adresných údajov alebo podľa zadaných GPS súradníc,
  • zistí, či je evidovaný v insolvenčnom registri - v prípade zhody POHODA rovno ponúkne aj odkaz na detaily insolvenčného konania na internete.

Priamo v adresári môžete svojim jednotlivým odberateľom nastaviť:

  • cenovú hladinu,
  • preferovaný spôsob platieb, konkrétne bankový účet alebo pokladnicu a kredit nezaplatených pohľadávok,
  • splatnosť pohľadávok v dňoch a tolerované dni po splatnosti,
  • predkontáciu pre zaúčtovanie a členenie DPH pre prijaté a vydané faktúry,

Pri vystavovaní dokladov, napr. Faktúr, pre týchto odberateľov potom POHODA uprednostní individuálne nastavenie pred globálnym nastavením programu.

 

Správa dokumentov

Listy, zmluvy, cenníky a akékoľvek iné súvisiace dokumenty, ktoré sa týkajú konkrétneho obchodnému partnerovi a zákazníkovi, môžete triediť do im určených zložiek. Následnú prácu si tak uľahčíte, sprehľadníte a zrýchlite.

Správa dokumentů

Dokumenty a ďalšie súbory môžete vkladať nielen k záznamom v adresári, ale aj do radu ďalších agend a evidencií, od zmlúv, ponúk a dopytov cez agendy objednávok, (zálohových) faktúr a financií až po skladové, majetkové a personálne evidencie. Pekne po ruke tak môžete mať napríklad naskenované doklady od dodávateľov, pracovnoprávne dokumenty a podklady, výrobné listy či výkresy a mnoho ďalších typov súborov.

 

Väzba na účtovníctvo

Pri svojej práci veľakrát využijete rýchlu dostupnosť súvisiacich účtovných dokladov daného klienta. Napríklad pri telefonickom príjme objednávok získate okamžite prehľad o výške pohľadávok u odberateľa alebo pri riešení reklamácie chybne vystaveného dokladu môžete priamo z adresára konkrétny doklad otvoriť.

 

Komunikácia

Vytvoriť e-mailovú správu priamo z adresára je v systéme POHODA samozrejmosťou. POHODA tiež dokáže iniciovať komunikáciu cez Skype. Silným nástrojom sú potom funkcie pre zostavenie zlučovacieho dokumentu pre hromadnú korešpondenciu pomocou programu Microsoft Word alebo funkcia pre zaslanie hromadné správy e-mailom.

Pohoda Adresář-komunikace

 

Úlohy a upozornenia

POHODA vám pomôže tiež sa zaznamenávaním vlastných poznámok a pridelením úloh kolegom. Umožňuje úlohy zadávať, určovať ich dôležitosť, sledovať stav plnenia a zobrazovať upozornenia. Upozornenie přirom môžu mať väzbu na konkrétny záznam v niektorej z agend. Termínovo najbližší úlohy sa automaticky zobrazujú aj na informačné ploche programu.

 

Dátové schránky

POHODA podporuje aj dátové schránky, prostredníctvom ktorých úrady zo zákona doručujú svoje písomnosti napr. Právnickým osobám zriadeným zákonom, právnickým osobám zapísaným v obchodnom registri a niektorým typom podnikajúcich fyzických osôb (advokátom, daňovým poradcom a insolvenčnom správcom). POHODA umožňuje sledovať aktuálny stav správ v dátovej schránke a upozorňuje na neprečítané správy.