Intrastat

Skladové hospodárstvo v ekonomickom a informačnom systéme POHODA podporuje okrem iného tiež výkazy pre Intrastat, a to ako ich zostavovaní, tak elektronické odosielanie do systémov InstatDesk (predtým IDES) a InstatOnline. Voliteľne môže POHODA malé zásielky vykazovať zjednodušeným spôsobom.

Intrastat je systém zberu dát pre štatistiku obchodu s tovarom medzi členskými štátmi Európskej únie. Týka sa vás v prípade, že ste platcom DPH alebo patríte do skupiny ďalších osôb, ktoré sú podľa zákona o DPH osobami identifikovanými k tejto dani, a dosiahnete pri prijímaní alebo odosielaní tovaru tzv. Prahu pre vykazovanie. Pre oba smery je tento limit 8 miliónov Sk. Limit sa počíta vždy od začiatku kalendárneho roka (alebo od dňa pridelení DIČ k DPH), a to zvlášť za odoslané a zvlášť za prijaté tovaru. Vykazovať údaje pre Intrastat pre vás bude povinné od mesiaca, kedy dosiahnete limitu v ktoromkoľvek smere.

 

Pretože sa vykazovania pre Intrastat netýka všetkých účtovných jednotiek, ktoré používajú program POHODA, sú v predvolenom nastavení programu pole a funkcie potrebné pre Intrastat vypnutá. Po ich zapnutí okrem iného pribudnú v agendách faktúr tlačové zostavy pre vytlačenie výkazov:

v agende Vydané faktúry - výkazy pre odoslanie,
v agende Prijaté faktúry - výkazy pre prijatie.
Pri využití funkcie pre export výkazov POHODA pripraví dáta v požadovanom formáte (podľa zvoleného systému hlásenia formát CSV alebo ZIP) a vy potom súbory jednoducho naimportujete do offline aplikácie InstatDesk alebo internetové aplikácie InstatOnline.

 

Intrastat