Dizajn a ovládanie

Nemusíte byť odborníkmi na prácu s počítačom. POHODA vyniká prehľadným a maximálne praktickým riešením okien jednotlivých agend. Užívateľská prívetivosť a nekomplikovaný dizajn patrí medzi jej základné piliere, rovnako ako rozsiahly systém interaktívny a kontextovej nápovedy. Oporou pri práci s programom môže byť užívateľom tiež príručka používateľa, ktorá je dostupná v troch verziách:

 • tlačená verzia - dostanete ju automaticky s nákupom programu POHODA
 • elektronická verzia vo formáte PDF - stiahnuť si ju môžete zo stránky www.stormware.cz/ke-stazeni/soubory,
 • online verzia - o zodpovedajúcej kapitoly sa môžete prepnúť priamo z programu POHODA.

V účtovnom programe POHODA všetko ovládate pomocou chytrých klávesových skratiek a niekoľkých kliknutí myšou. POHODA navyše veľa postupov vytuší s predstihom za vás a celkovo vám tak ovládanie zjednoduší. Uľahčí vám každodennú prácu a vy sa tak môžete lepšie sústrediť na to, čo je pre vás skutočne dôležité.

Jednoduché ovládanie

Ovládať program, teda otvárať agendy, vypĺňať a editovať jednotlivé polia, pohybovať sa vo formulároch a tabuľkách, používať povely atď., Môžete buď z klávesnice pomocou klávesov a klávesových skratiek, alebo myšou, prípadne oba spôsoby kombinovať. Záleží, ako ste zvyknutí a čo je pre vás pohodlnejšie. Môžete si tiež vytvárať vlastné klávesové skratky a používať ďalšie vlastné nastavenia.

Prvky ovládanie programu, ako sú horúce klávesy, tlačidlá alebo povely nástrojových líšt, sú plne užívateľsky definovateľné v štýle programov Microsoft Office.

Prostredie, v ktorom pracujete, je prívetivé a praktické. Jednotlivé agendy si môžete pre zvýšenie prehľadnosti odlíšiť farebným pruhom.

         

 • Pre urýchlenie zápisov možno používať vzory najčastejšie používaných dokladov a dokumentov, tzv. Šablóny. Nový doklad alebo záznam sa vďaka nim vytvorí s predvyplnenými údajmi, ktoré už len doplníte alebo upravíte podľa aktuálnej potreby.
 • Prácu si môžete tiež urýchliť nastavením preskakovanie polí, ktorá nepotrebujete používať či vypĺňať. Oceníte to najmä pri ovládaní programu klávesnicou.
 • V programe sú maximálne automatizované postupy rôznych výpočtov a väčšinu rutinných operácií vykoná POHODA vlastne za vás. Jedným z predpokladov pre čo najväčšiu efektivitu práce je správne nastavenie základnej konfigurácie (tzv. Globálne nastavenie), príp. prispôsobenie jednotlivými užívateľmi (užívateľské nastavenie).
 • Na jednom monitore môžete mať otvorených viac okien s rôznymi agendami, jednotkami alebo obdobiami a jednoducho sa medzi nimi prepínať.

 

Prvky okna
V každej agende je v dolnej časti tabuľka so zoznamom všetkých záznamov a v hornej časti formulár s detailom aktuálneho záznamu. Okno agendy obsahuje celý rad aktívnych ovládacích prvkov, ktoré umožňujú prechádzanie, výber a triedenie záznamov.

 • Panel agend ™ v pravej časti okna zobrazuje ikony otvorených agend, umožňuje sa medzi nimi rýchlo prepínať a zobrazuje stavy vkladania dát z jednej agendy do druhej.
 • Dynamické záložky ™ pomocou niekoľkých kliknutí myšou okamžite vyberú záznamy, ktoré zodpovedajú zvolenej kombinácii zadaných podmienok.
 • Dynamické formuláre ™ menia svoj vzhľad tak, aby ste mali k dispozícii presne tie polia, ktoré potrebujete.
 • Vstupné stránkou do účtovnej jednotky je Informačná plocha ™. Zobrazuje sa vo chvíli, kedy máte všetky agendy zatvorené. Obsahuje aktuálne údaje o práve otvorenom účtovníctve, najbližšie termíny daňového kalendára a upozornenie na najbližšie úlohy. Na očiach tak máte neustále stav svojich finančných prostriedkov, pohľadávok a záväzkov a ďalšie informácie.

       

 

Kalkulačka

POHODA obsahuje kalkulačku, ktorú môžete použiť nielen pre jednoduché výpočty, ale aj k preneseniu výsledkov do aktívneho poľa vo formulári agendy. Kalkulačku máte vždy po ruke. Zapnete ju z ktoréhokoľvek editovateľného poľa. Výsledok môže kalkulačka vložiť do všetkých polí pre čiastku alebo text.