Firmadat SMS Sender

PN: FSMS
229 €
(189,26 € bez DPH)

Cena instalace bez DPH: 11,83 €

Výrobca FIRMADAT s.r.o.

Odesílá SMS z Pohody a softwarů třetích stran

Pracuje přímo s databází Pohoda a takzjednodušuje a automatizuje práci. U verze PohodaE1 navíc můžete program spouštět přímotlačítkem z Pohody a odesílat tak SMSzprávy jednotlivým klientům jednímkliknutím. SMS zprávy lze generovat zpřijatých objednávek, vydaných faktur,vydaných zálohových faktur anabídek.

Jak lze nastavit odesílání zPohody?


Použití je všestrannější,uvádíme pouze typicképříklady.
•    Odeslat 1 SMS vekteré je info o zaslané zásilce*
(….Vaše zásilka XXXX,částka XXX, forma úhrady XXX… bylaodeslána)

•    Odeslat 1 SMS svlastním textem*
     Otevře se dialogovéokno a Vy napíšete vlastní text SMSzprávy

•    Odeslat SMS o změně stavuobjednávky všem označenýmobjednávkám v Pohodě


•    Odeslat SMS zcela automaticky,při změně stavu objednávky (jen Pohoda SQL a E1)
Pokud změníte stav objednávky v Pohodě (polevyřízeno), odešle se automaticky SMSzpráva se změnou stavu a informací oodeslání.

*) u Pohody MDB a SQL je nutno zadat čísloobjednávky, pro kterou se bude 1 SMS odesílat.Pro hromadné odesíláno soznačením objednávek toto není třeba.

Mohu odesílat SMS i z jiných softwarů?


Ano, je možné přeskočit první krok provygenerování SMS a SMS zprávu zapsatpřímo do fronty pro odeslání. Postupje jednoduchý. Stačí vytvořit TXT soubor,který bude obsahovat:
„+420XXXXXXXXX;Telo zpravy SMS kodeslani“      - zadavejte bez uvozovek a diakritiky.
Soubor může mít jeden nebo více řádkůs SMS zprávami. Tyto soubory modul po načtení aodeslání ihned smaže.
Díky tomuto jednoduchému systému,můžete napojit rozšíření nejen naPohodu, ale třeba i na eshop, objednávkovésystémy třetích stran, sklady, fakturace, atd.

Výhody

Oproti jiným řešením, zde vplatíte za SMS odeslané v závislostina Vašem tarifu. Tedy ve většiněpřípadů máte SMS zcela ZDARMA a nemátes používánímžádné dalšínáklady.
Samoinstalace - není zde žádnýnáklad na instalaci.Rozšíření stačínahrát a nastavit cestu k databázi Pohody. Sinstalací Vám pomůže nášvideonávod.
Na straně telefonu stačí běžný telefon s Android2.1 a vyšším. Pokud chcetepoužít k rozeslání telefon,který běžně používáte i toto jemožné.  Fronta zpráv sevytváří, i když nejste právě naVaší WiFi a zprávy můžetenásledně odeslat hromadně z celé fronty.
Verze produktu:
1.3
Kompatibilní s Pohodou:
MDB, SQL, E1

Súvisiaci tovar