Export dát z čerpacej stanice UNIPOS do Pohody

PN: unipposexport
350 €
(289,26 € bez DPH)

Cena instalace bez DPH: 32,13 €

Výrobca FIRMADAT s.r.o.

automaticky vytváří výdejky na odebrané palivo z výdejních stojanů UNIPOS

Modul automaticky generuje výdejky z dat zaslaných systémem UNIPOS.

 

Z těchto výdejek snadno vytvoříte následně faktury, kde je zřetelně vyznačeno, kdo, kdy a jaké palivo odebíral.

K jedné společnosti je možno mít i více čipů - osob, které odebírají PHM. Provedete tak, že vložíte pro danou společnost více kontaktních osob. Ke každé kontaktní osobě pak zapíšete do pole Číslo zákazníka jeho číslo čipové karty.

V modulu je možno nastavit, zda se má vytvářet vazba na sklad Pohody, či nikoliv.

Komunikace mezi UniPOS a Pohodou je možná v rámci sítě nebo přes FTP.

Verze produktu:
1.0
Kompatibilní s Pohodou:
SQL a E1