Kontrola dokladů

PN: KONTROLAEZ
6.643 Kč
(5.490,00 Kč bez DPH)

Cena instalace bez DPH: 400,00 Kč

Výrobce FIRMADAT s.r.o.

Modul pro ES Pohoda, který umožňuje kontrolovat položky dokladů skenováním čárový kódů.

Pomocí programu Kontrola dokladů je možné rychle a efektivně kontrolovat expedované zboží z Vydané faktury, Převodky mezi sklady, případně Příjemky na sklad nebo Výdejky ze skladu, a to skenováním čárového kódu položek dokladu, který již máte v Pohodě vytvořený.

V první fázi se zadá číslo dokladu nebo se naskenuje čárový kód s číslem dokladu (z tiskové sestavy) čtečkou. Program zobrazí seznam položek obsažených v dokladě a jejich množství. Položky dokladu, které nemají vyplněný čárový kód, se zobrazí modře podbarvené.


Následným skenováním zboží se bude navyšovat hodnota sloupce Skutečnost a současně měnit obsah sloupce Rozdíl a Stav. Pokud se naskenuje rozdílné množství zboží, podbarví se řádek položky červeně. Pokud množství odpovídá, řádek položky se podbarví zeleně.

V případě použití čtečky v offline režimu je možné přenést dávku kódů z paměti čtečky do okna vyvolaného stisknutím tlačítka "Vložit více kódů najednou". Tyto kódy pak budou použity hromadně pro kontrolu položek dokladu.


Po skončení kontroly je možné odeslat výsledek kontroly do Pohody, tj. zapsat do pole Interní poznámky na daný doklad.

 

Pro práci s modulem je možné využít čtečku čárových kódů jak v online, tak offline režimu (využití paměti čtečky). K tomuto modulu doporučujeme zakoupit bezdrátovou čtečku CT007X nebo CT80, případně drátovou čtečku HR-900SR. Modul pracuje se čtečkami v HID režimu (emulace klávesnice).

Verze produktu:
1.0.0.3
Kompatibilní s Pohodou:
MDB, SQL, E1
Požadavky:
Kontaktní pracovník: Petr Hanzlík, tel. 776725338, e-mail:

Související zboží