Mzdy a personalistika

Mzdová evidence ekonomického a informačního systému POHODA umožňuje zpracování mezd podle aktuální legislativy, a to pro neomezený počet zaměstnanců. Základem je agenda Personalistika, kde si u každého zaměstnance můžete vyplnit a nastavit údaje potřebné pro výpočet mezd, sociálního a zdravotního pojištění a daně z příjmů, ale i pro administrativní účely a komunikaci, např.:

 • osobní a kontaktní údaje,
 • údaje o pracovním poměru a sjednané mzdě,
 • slevy na dani, způsoby zdanění a odvody pojistného,
 • pravidelné srážky (dobrovolné i soudem nařízené),
 • nepřítomnost v zaměstnání atd.

V oblasti personalistiky a mezd POHODA mimo jiné podporuje:

 • různé druhy výkonu práce: pracovní poměr, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, společník, jednatel/komanditista, člen družstva, smluvní zaměstnanec, domácký zaměstnanec, dobrovolný pracovník pečovatelské služby, pěstoun,
 • základní mzdy/odměny, příplatky, prémie a osobní ohodnocení,
 • náhrady mzdy: nemoc a nařízená karanténa (včetně automatického výpočtu redukovaného průměrného hodinového výdělku pro výpočet nemocenských dávek), ošetřovné, mateřská dovolená, dovolená, svátky, placené volno atd.,
 • roční zúčtování záloh na daň z příjmů a vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, resp. daně vybírané srážkou,
 • vyplňování oficiálních formulářů a přehledů státních institucí, příp. jejich elektronické podávání – POHODA vám pomůže také se sestavením a elektronickým odesláním ELDP a NEMPRI,
 • vyplňování formulářů a přehledů pro všechny zdravotní pojišťovny,
 • zvláštní režim placení sociálního pojistného s vyšší sazbou pro zaměstnavatele s počtem zaměstnanců nižším než 26,
 • příspěvky na penzijní připojištění, příspěvky na životní pojištění i úrazové pojištění placené zaměstnavatelem,
 • zaměstnávání cizinců atd.

 

Výpočet a zaúčtování mezd

POHODA počítá mzdy měsíčně. Vychází při tom ze mzdových údajů uvedených v personální evidenci, z nominálního fondu pracovní doby příslušného měsíce a ze zadaných údajů o neodpracované době. Jednotlivé měsíční výpočty se archivují a do doby, než jsou zaúčtovány do účetnictví, je možné je opravovat.

Mzdy a související odvody daní a pojištění, srážky, příspěvky atd. se automaticky zaúčtovávají do deníku. Program umožňuje automatické rozúčtování mzdových nákladů na jednotlivá střediska. Jednoduše si v něm také vytvoříte hotovostní doklady a příkazy k úhradě bezhotovostních plateb mezd, srážek, odvodů daní a pojištění, které můžete díky funkcím pro homebanking odeslat do banky elektronicky. Závazky vůči penzijním fondům a životním pojišťovnám je možné sumarizovat podle požadavků jednotlivých institucí. K dispozici je celá řada tiskopisů, které jsou navrženy shodně s úředním vzorem. Stačí je pouze vytisknout a odevzdat na příslušný úřad nebo instituci.

 

Tip: Vyberte si řadu E1
Řada E1 zajistí, aby se mzdové záznamy nezobrazovaly nepovolaným uživatelům. Umožňuje totiž nastavit přístupová práva pouze ke konkrétním číselným řadám dokladů.

Tiskopisy a tiskové sestavy

V agendách pro mzdy a personalistiku naleznete množství tiskových výstupů a sestav pro různé instituce a úřady, poštovní sestavy i sestavy pro firemní účely. Nechybí mezi nimi například zápočtový list, přehled o výši pojistného, oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání), příloha k žádosti o nemocenské dávky, ELDP, potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu nezaměstnanosti, potvrzení o zdanitelných příjmech apod.

Tiskopisy, které vychází ze závazných vzorů formulářů, jsou pravidelně aktualizovány. POHODA podporuje také tisk do originálních formulářů a elektronické podávání oznámení a přehledů pro ČSSZ, včetně ELDP a NEMPRI, a elektronické podávání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně na finanční úřad.

Komunikace se zaměstnanci

POHODA obsahuje funkce usnadňující komunikaci se zaměstnanci. Přímo z prostředí tohoto programu můžete zaměstnanci zatelefonovat (vytáčení telefonních čísel přes modem), založit e-mailovou zprávu (otevře se nová zpráva ve vašem výchozím poštovním programu), vyexportovat si elektronické adresy zaměstnanců do textového souboru nebo je zkopírovat do aplikace Microsoft Outlook.

V situacích, kdy není zapotřebí osobní převzetí dokumentu, např. každý měsíc u výplatního listu, vám i vašim zaměstnancům POHODA ušetří čas nebo poštovní náklady. Přímo z prostředí tohoto programu můžete poslat tiskovou sestavu ve formátu PDF e-mailem, a to i hromadně více vybraným zaměstnancům najednou, přičemž každý do své schránky dostane jen PDF soubor určený právě pro něj.

 

Tip: POHODA nebo PAMICA?
Organizace, které při zpracování mezd využívají složitějších mzdových postupů, ocení personální a mzdový systém PAMICA. Tento program podporuje mimo jiné více pracovních poměrů u jednoho zaměstnance a daň z příjmů v takovém případě počítá souhrnně za všechny pracovní poměry zaměstnance. Z hlediska rozvrhu pracovní doby program PAMICA podporuje týdenní rovnoměrné i nerovnoměrné rozvržení a také turnusové rozvržení pracovní doby.
Prohlédněte si základní rozdíly mezi programy POHODA a PAMICA a porovnejte si, jaké možnosti vám oba programy pro oblast personalistiky a mezd nabízejí.