Importy z jiných účetních programů do Pohody

Ačkoliv je tento import velmi náročný, je možné takřka všechna data převádět mezi účetními systémy. Pro tento převod však potřebujete převodový můstek, který bude zapisovat (nebo posílat ke zpracování) do cílového systému data ve správném tvaru.

Mezi jednodušší patří převody agend "Zásoby", "Adresář" a další seznamové agendy. Mezi složitější pak "Faktury, "Pokladna", "Interní doklady" a mezi nejsložitější pak patří spárování saldokont v návaznosti na účetní doklady.

Dalším problémem mohou být cizí měny v účetnictví. Každý program má svůj specifický zápis cizích měn, zaúčtování kurzových rozdílů atd.

Import dat do agend Pohody

 1) prvotní import Zásob, včetně stavu zásob na skladech
2) import / navedení Adresáře
3) import účtové osnovy
4) import Kategorií Internetových obchodů
5) spárování kategorií se zásobami
6) import faktur, pokladny a interních dokladů
7) import skladových dokladů
8) hromadné přidání obrázků k zásobám v Pohodě
9) ostatní agendy na dotaz

 

Příklad řešení import dat z jiného účetního systému

Zákazník požaduje import svých odběratelů a dodavatelů ze stavajícího systému Money S3. Aktuálně databáze obsahuje cca 5000 záznamů.

Jejich přepis je z časového hlediska nereálný. I při rychlosti 1 záznam za minutu, by pracovníkovi trvalo přepsání tohoto adresáře zabralo 83 hodin.

Import dat zabere v tomto případě cca 3-4 hodiny, tedy cca 2.500,- Kč bez DPH oproti mzdě na pracovníkovi 83 x 150 = 12.450,- Kč.

Finanční i časová úspora je tedy značná.

 

Oproti tomu import do cca 200 zápisů by byl neekonomický, protože přepis bude rychlejší.