Kniha jízd a cestovní příkazy

Kniha jízd

 

V programu POHODA rychle a jednoduše vytvoříte libovolné množství jízd pro firemní i soukromá vozidla, pokud jsou používána pro služební cesty. V případě firemních vozidel má tisková sestava nazvaná Kniha jízd pouze evidenční charakter. Jako výdaje na podnikání se totiž uplatní celkové sumy za účty za pohonné hmoty a všechny ostatní náklady na provoz vozidla, které jsou vykázané v daném účetním období v pokladně, přijatých fakturách a ostatních závazcích.

Jízdy soukromým vozidlem, které souvisejí s podnikáním, je zapotřebí během účetního období evidovat v deníku jízd. Ten je prvotním dokladem pro výpočet uplatnitelných náhrad, tedy základních náhrad a náhrad výdajů za spotřebované pohonné hmoty. POHODA však umožňuje použití i paušálních výdajů na dopravu.

Kniha jízd

Vedle konkrétních údajů o jednotlivých jízdách, které vyplníte podle skutečnosti, čerpá POHODA údaje z agendy se záznamy o vozidlech a agendy s údaji o řidicích. U každého řidiče můžete vybrat, zda se jedná o zaměstnance nebo podnikatele, a nastavit výši stravného. Nadefinováním trasy jízdy (odkud, kam, přes) si usnadníte vytváření cestovních příkazů.

Dostupné tiskové sestavy vám mimo jiné poskytnou celkový přehled ujetých kilometrů a přehled náhrad za dané vozidlo. U soukromého vozidla jsou celkové částky ještě rozčleněné podle toho, zda jízdu uskutečnil podnikatel, nebo zaměstnanec.

 

Cestovní příkazy

 

Pro zadávání a evidenci tuzemských a zahraničních cestovních příkazů slouží dvě samostatné agendy. Vytvoření cestovních příkazů, poskytnutí zálohy, zadání výdajů souvisejících s pracovní cestou (ubytování, jízdné apod.), vyúčtování náhrad a tuzemského a zahraničního stravného a vytisknutí formuláře je v programu POHODA otázkou okamžiku. Agendy cestovních příkazů jsou propojeny s knihou jízd. Jednotlivé jízdy tak snadno přenesete do cestovních příkazů.

Cestovní příkazy vždy obsahují údaje o řidiči, spolucestujících, účelu jízdy a použitém dopravním prostředku. Krácení stravného je samozřejmostí. U zahraničních cestovních příkazů POHODA podporuje kapesné, zálohy poskytnuté zaměstnanci v různých měnách i směnu poskytnuté měny na jinou.

Příkazy nemusíte účtovat jednotlivě, využít můžete také funkce pro hromadné zaúčtování vybraných příkazů.

Cestovní příkazy