Intrastat

Skladové hospodářství v ekonomickém a informačním systému POHODA podporuje kromě jiného také výkazy pro Intrastat, a to jak jejich sestavování, tak elektronické odesílání do systémů InstatDesk (dříve IDES) a InstatOnline. Volitelně může POHODA malé zásilky vykazovat zjednodušeným způsobem.

Intrastat je systém sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie. Týká se vás v případě, že jste plátcem DPH nebo patříte do skupiny dalších osob, které jsou podle zákona o DPH osobami identifikovanými k této dani, a dosáhnete při přijímání nebo odesílání zboží tzv. prahu pro vykazování. Pro oba směry je práh stanoven na 8 milionů Kč. Limit se počítá vždy od začátku kalendářního roku (nebo ode dne přidělení DIČ k DPH), a to zvlášť za odeslané a zvlášt za přijaté zboží. Vykazovat údaje pro Intrastat pro vás bude povinné od měsíce, kdy dosáhnete limitu ve kterémkoliv směru.

 

Protože se vykazování pro Intrastat netýká všech účetních jednotek, které používají program POHODA, jsou ve výchozím nastavení programu pole a funkce potřebné pro Intrastat vypnutá. Po jejich zapnutí mimo jiné přibydou v agendách faktur tiskové sestavy pro vytištění výkazů:

v agendě Vydané faktury - výkazy pro odeslání,
v agendě Přijaté faktury - výkazy pro přijetí.
Při využití funkce pro export výkazů POHODA připraví data v požadovaném formátu (podle zvoleného systému hlášení formát CSV nebo ZIP) a vy pak soubory jednoduše naimportujete do offline aplikace InstatDesk nebo internetové aplikace InstatOnline.

 

Intrastat