Tiskové sestavy a výstupy

Veškeré záznamy (doklady, adresy), které v průběhu své práce v ekonomickém systému POHODA zapisujete, si můžete vytisknout. Těmto přehledným výstupům říkáme tiskové sestavy. Najdete je prakticky v každé agendě, celkově jich v našem programu je více než 500, od dokladů přes závazné oficiální formuláře až po užitečné pracovní přehledy. Část z nich je připravena v různých variantách pro různé účely. POHODA podporuje také export do formátů PDF, XLS a HTML. Pro zrychlení práce jsou některé důležité sestavy rovnou k dispozici ve formátu HTML, vhodném pro zasílání objednávek, ceníků a faktur e-mailem.

Typy tiskových sestav

  • dokladové sestavy

- zobrazují jeden záznam standardního formátu A4 na výšku, např. faktura, pokladní doklad nebo objednávka

  • tiskopisy

- navržené shodně s úředním vzorem, které po vytisknutí můžete okamžitě odevzdat příslušnému úřadu nebo instituci - odpadne vám tak nutnost přepisovat je do originálních formulářů a tiskopisů, např. přiznání k dani z přidané hodnoty, příkaz k úhradě, pokladní složenka, výkaz zisku a ztráty, evidenční list důchodového pojištění (ELDP) atd.

  • soupisky

- zobrazují řádkový přehled všech nebo vybraných záznamů, např. soupisku faktur oceníte ve chvíli, kdy potřebujete vytištěný seznam vydaných faktur za určité období

  • přehledy a grafy

- se souhrnnými informacemi o účetnictví, stavu skladových zásob, financích, uskutečněných prodejích, zaměstnancích apod. - grafické vyhodnocení je součástí například těchto sestav: měsíční fakturace, vývoj kurzů, měsíční přehled prodeje atd.

  • štítky

- připravené pro tisk na archy samolepicích štítků běžně dostupné v obchodech s papírenským a kancelářským zbožím - vhodné při obchodní (hromadné) korespondenci pro tisk adresních štítků, při práci ve skladu pro tisk etiketovacích štítků, v prodejně pro tisk cenovek zboží, při evidenci majetku zase pro tisk inventárních štítků atd.

  • kontrolní sestavy

- pro kontrolu správnosti zaúčtování dokladů - s jejich pomocí urychlíte dohledávání případných chyb
sestavy ve formátu HTML
- pro zobrazování v internetovém prohlížeči a odesílání e-mailem, např. faktura, objednávka, potvrzení přijetí objednávky, dodací list apod.

  • dopisní obálky a poštovní poukázky

- pro potisk obálek několika standardních formátů a tisk poštovních poukázek a balíkových průvodek do poštovních formulářů

  • sestavy pro pokladní tiskárny

- pro tisk paragonů


Úpravy sestav

Chcete-li, můžete si vytvářet také vlastní tiskové sestavy a přehledy. Pomoci editoru tiskových sestav REPORT Designer můžete každou originální sestavu upravit nebo ji rozmnožit a jednotlivé kopie uspořádat a pojmenovat podle vlastních požadavků a potřeb. Jednotlivé varianty mohou mít různý design, výpočty i jazykovou mutaci. Samozřejmě do nich můžete vložit logo firmy či jiný libovolný obrázek, graf, čárový kód apod.

Jak sestavy zálohovat?

Některé sestavy, přehledy a soupisy jsou nezbytné i pro vaši budoucí práci. POHODA s tímto počítá a nabízí jednoduché zálohování všech svých tiskových sestav. Pomocí zdarma dodávaného doplňku REPORT Viewer si všechny své tiskové zálohy kdykoliv prohlédnete.

Export do jiných formátů

Tiskové výstupy můžete přímo exportovat do formátu XLS a v aplikaci Microsoft Excel s nimi dále pracovat. Stejně tak je můžete převést do formátu HTML nebo do oblíbeného formátu PDF a odesílat je elektronicky.

Nastavení tisku - klidně pro každou sestavu jinak

Máte-li k dispozici více tiskáren určených pro různé účely, můžete si vhodným nastavením ušetřit spoustu času a práce. Každé sestavě bez problémů přiřadíte vlastní parametry tisku. Například faktury se mohou tisknout ve dvou kopiích na laserové tiskárně, složenky zase na druhé tiskárně s podavačem a ostatní sestavy pouze v jedné kopii na třetí tiskárně. Tisknete-li hodně, mohou vám úplně odpadnout drobné starosti spojené s výběrem tiskáren a vlastností tisku u každého jednotlivého tiskového výstupu.