Fakturace a objednávky

Fakturace tvoří spolu s účetnictvím a sledováním plateb jednu z nejdůležitějších částí firemní administrativy. V mnoha případech je spojena s velkým objemem ruční práce. Právě proto jsou tyto agendy v ekonomickém a informačním systému POHODA optimalizovány tak, aby umožňovaly co nejjednodušší a nejrychlejší zadávání a zaručily efektivní práci.

POHODA podporuje rozúčtování dokladů a jejich položek a evidenci DPH podle zákonných požadavků a vaši orientaci i kontrolu dat usnadňují vazby na účetnictví a ostatní související doklady. Při vytváření dokladů můžete využívat adresář obchodních partnerů a provázanost se skladovým hospodářstvím. Perfektní vzhled tištěných faktur podpoří image vaší firmy.

Kompletní průběh zakázky v dokladech

Chcete-li, můžete začít rovnou fakturou. V programu POHODA však můžete mít podchycený průběh celých svých zakázek, např.:

 • jako dodavatel:

nabídka > přijatá objednávka > vydaná zálohová faktura > hradicí doklad (pokladna či banka) > vydaná faktura > hradicí doklad (pokladna či banka),

 • jako odběratel:

poptávka > vydaná objednávka > přijatá zálohová faktura > hradicí doklad (pokladna či banka) > přijatá faktura > hradicí doklad (pokladna či banka).


Tato posloupnost má výhodu také v tom, že z jednoho dokladu hravě vytvoříte doklad následný, např. z přijaté objednávky vydanou fakturu.

Doklady můžete zapisovat jak rychlým účetním způsobem (bez jednotlivých položek), tak detailním rozepsáním jednotlivých položek a položky do nich vkládat buď ručně, nebo ze seznamu skladových zásob.

 

 

POHODA v oblasti fakturace a objednávek dále podporuje:

 • vytváření nových dokladů zkopírováním a pomocí šablon (stejně jako v jiných částech programu POHODA),
 • opravné daňové doklady (dříve dobropisy a vrubopisy),
 • vzájemné zápočty neuhrazených pohledávek a závazků mezi obchodními partnery,
 • upozorňování na nastavený limit (kredit) nezaplacených pohledávek u konkrétních odběratelů – při vystavování přijaté objednávky nebo vydané faktury POHODA zkontroluje nastavený limit a na případné překročení upozorní,
 • členění na střediska, činnosti a zakázky, a to jak celých dokladů, tak jednotlivých položek,
 • hromadnou fakturaci – podle vzorové faktury POHODA vygeneruje najednou faktury pro všechny vybrané odběratele,
 • kontrolu vícenásobného splácení faktur – u každé faktury je k dispozici přehled zaúčtovaných úhrad a u přijatých faktur přehled dosud podaných příkazů k úhradě,
 • rychlé a komfortní vkládání skladových položek do dokladů za pomoci čtečky čárových kódů,
 • vytváření (zálohových) faktur z příjemek a výdejek,
 • rezervaci skladových položek vkládaných do přijaté objednávky,
 • vytváření upomínek faktur v prodlení - jak jednotlivě, tak více vybraným odběratelům najednou (hromadně) atd.

Ostatní pohledávky a závazky

Ostatní nefakturační pohledávky a závazky se pro přehlednost zapisují do samostatných agend. POHODA do nich některé pohledávky a závazky také automaticky generuje, např.:

pohledávky nadměrného odpočtu DPH,
závazky splátek leasingového majetku,
závazky vůči finančnímu úřadu (DPH, DzP), zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení a další závazky vyplývající z mezd zaměstnanců.

Příkazy k úhradě

Své závazky jednoduše vložíte do příkazů k úhradě. Vytištěný příkaz k úhradě pak už stačí odnést do banky k proplacení. Máte-li zřízeno internetové bankovnictví, odpadá vám tisk příkazů a osobní návštěva banky. Všechny zvolené příkazy k úhradě POHODA uloží pomocí funkcí pro homebanking do souborů, které potom jednoduše načtete do příslušného komunikačního programu a odešlete do banky elektronicky.