Přímý prodej zásob

Zásoby vedené ve skladové evidenci ekonomického a informačního systému POHODA můžete rovnou z prostředí tohoto programu pohodlně prodávat díky funkcím pro přímý maloobchodní prodej. Vestavěná online prodejna Kasa pracuje přímo s daty programu POHODA, takže se všechny operace v tomto programu objeví bez potřeby sehrávání dat. S programem POHODA díky ní můžete realizovat prodej nejen v prodejnách v místě svého sídla, ale pomocí pobočkového zpracování dat nebo terminálového režimu také v samostatných prodejních místech.

Kasa v programu POHODA podporuje:

 • spolupráci s pokladním hardwarem - pokladní displej, dotykový displej, pokladní zásuvka, platební terminál (Česká spořitelna, ČSOB),
 • vklady a výběry z provozních pokladen a zobrazení aktuálního stavu hotovosti a cenin v pokladně,
 • práci s čárovými kódy a zákaznickými kartami prostřednictvím čtečky čárových kódů,
 • prodej zásob s evidenčními čísly,
 • výstupy na pokladní (paragonovou) tiskárnu,
 • přihlašování uživatelů pomocí PIN a čtečkou čárového kódu,
 • náhledy zboží pro rozlišení podobných položek apod.,
 • úpravy cen prodávaného zboží, slevy, mazání položek, refundace prodeje, storno - vše podle práv nastavených jednotlivým uživatelům,
 • odložení rozpracované prodejky pro obsloužení dalšího zákazníka - s možností se k odložené prodejce vrátit kdykoliv později,
 • při prodeji přes dotykový displej: tlačítka pro nejčastěji prodávané zboží - pro rychlé vkládání položek do dokladu,
 • povyšování práv - pro dokončení operací, které mají schvalovat pouze vybraní uživatelé s vyššími právy, např. storno nebo úprava prodejky,
 • tréninkový režim - pro vyzkoušení funkcí při prodeji, aniž by se jakákoliv provedená operace projevila ve skladech a účetnictví atd.

Po spuštění Kasy se zobrazí uživatelské prostředí pro vlastní prodej skladových zásob, kde máte k dispozici aktuální informace nejen o právě prováděném prodeji, ale také o položkách skladových zásob. Pokud vedete více skladů, můžete si přímo v prostředí Kasy vybrat, ze kterého z nich se má prodej uskutečňovat.

 

 

Můžete také měnit cenu u prodávané skladové položky a volit formu úhrady, včetně stravenek. Vše v závislosti na právech, jaká má konkrétní uživatel nastavena.