Generování Vydaných objednávek

PN: VOLIMIT
9.063 Kč
(7.490,00 Kč bez DPH)

Cena instalace bez DPH: 800,00 Kč

Výrobce FIRMADAT s.r.o.

automatická tvorba a rozesílání Vydaných objednávek za použití Minimálního a Maximálního limitu nastaveného na Zásobách v Pohodě

Chcete držet optimální množství zásob skladem? Neradi odmítáte zákazníky, protože nemáte zboží k okamžitému odběru? Chcete zefektivnit objednávání? Právě pro vás je určený tento modul, který zajistí správné množství zásob na skladě a odešle včas - a hlavně automaticky - objednávky dodavatelům.

Princip je jednoduchý:

1. Nastavíte se na Zásobách v Pohodě Minimální a Maximální limity.

2. Spustíte modul ručně, nebo automaticky pomocí Plánovače úloh ve Windows v pravidelných intervalech.

3. Po spuštění modul prohledá Zásoby a pro ty, jejichž aktuální Stav je pod Minimálním limitem, vytvoří Vydanou objednávku na množství do výše Maximálního limitu.

4. Položky se spojují do Vydané objednávky podle Dodavatele nastaveného na Zásobě.

5. Vydané objednávky jsou poté odeslány Dodavatelům včetně přílohy - tiskové sestavy z Pohody - na email včetně kopie do vašeho emailu.

6. V okamžiku opětovného spuštění modulu se kontroluje, zda k Zásobě již neexistuje Vydaná objednávky, aby nedošlo k opakovanému objednávání u Dodavatele.

7. V Adresáři u Dodavatele je možné také nastavnit minimální hodnotu objednávky. Pokud by byla hodnota potřebného množství zásob nižší než nastavená, Vydaná objednávka by se nevygenerovala.

8. v Nastavení modulu použijete váš SMTP, pomocí kterého se emaily odesílají. Zvolíte si zde také, jakou tiskovou sestavu chcete Dodavatelům posílat nebo upravíte text emailu, který objednávku provází.

Kompatibilní s Pohodou:
MDB, SQL, E1
Požadavky:
Kontaktní pracovník: Petr Hanzlík, tel. 776725338,

Související zboží