Import seznamu objednávek

PN: IMPORTOBJEDNAVEK
10.878 Kč
(8.990,00 Kč bez DPH)

Cena instalace bez DPH: 800,00 Kč

Výrobce FIRMADAT s.r.o.

Snadný import seznamu objednávek z Excelové tabulky XLSX nebo CSV do Pohody.

Modul Import objednávek je určen pro uživatele, kteří získávají od odběratelů nebo dodavatelů seznam objenávek ve formátu XLSX nebo CSV. Tento soubor je možné pomocí několika kroků importovat do agend Vydaných nebo Přijatých objednávek, což ušetří spoustu času v porovnání s ručním zadáváním jednotlivých do Pohody.

Součástí modulu je funkce vytváření šablon dat, pomocí které přiřadíte jednotlivé sloupce tabulky se seznamem objednávek k jednotlivým polím v agendě v Pohodě. Vytvořené šablony je možné ukládat a tím si vytvořit seznam šablon, které pak již před samotným importem pouze vybereme podle konkrétního formátu nebo pořadí sloupců tabulky. Po nastavení šablon budete schopní importovat pomocí několika kliknutí.


V šabloně dat modulu je možné kromě spárování sloupců zadávat:

 • výchozí DPH pro všechny položky
 • import v cizí měně
 • párování dle čísla objednávky nebo čísla dokladu
 • párování s Adresářem (je-li dodavatel/odběratel s daným IČ, DIČ nebo Číslem v Adresáři Pohody založen, doplní se do objednávky údaje z Adresáře. Je také možné importovat údaje přímo ze sloupců tabulky)
 • text položky objednávky
 • volitelné parametry v agendách objednávek v Pohodě (pouze pro verzi Pohoda E1)
 • možnost vytvoření pouze XML bez samotného importu do Pohody

 

Importovat lze pole:

 • částka s nebo bez DPH
 • sazba DPH
 • číslo objednávky, dokladu
 • číslo (adresář) 
 • data zápisu, vyřízení obj. od - do
 • IČ, DIČ, firma, jméno, ulice, obec, PSČ, telefon, mobil, e-mail, stát 
 • EAN položky, kód
 • měna, kurz měny, středisko 
 • název položky, množství položky, středisko položky
 • poznámka, text
 • typ objednávky

Importovat je možné objednávky s více položkami. Tedy v případě, že je objednávka se stejným číslem rozložena na více řádcích tabulky, v Pohodě se také vytvoří doklad s více položkami a s popisy položek, jako v tabulce. Nebo je také možné importovat objednávku, která je sice v tabulce na jednom řádku, přitom se však skládá z více položek s různou sazbou DPH.

Kompatibilní s Pohodou:
MDB, SQL, E1
Požadavky:
Kontaktní pracovník: Jan Korch, tel. 774369108, e-mail:

Související zboží