System pro půjčovny - Firmadat Rental

PN: PUJCOVNA
24.200 Kč
(20.000,00 Kč bez DPH)

Cena instalace bez DPH: 1.600,00 Kč

Výrobce FIRMADAT s.r.o.

Modul půjčovna slouží jako rezervační a vypůjčovací systém zboží, které máte umístěno na vašem skladu v Pohodě. Modul plně spolupracuje s programem Pohoda a veškeré úkony, které v modulu provedete, se následně zaznamenají do příslušných adresářů v Pohodě. Díky uživatelsky velice přívětivému prostředí a snadnému ovládání, patří tento modul mezi nejlepší softwary pro půjčovny na trhu.

Tento modul je kompatibilní pouze s Pohodou verze SQL a E1. Pracuje s několika Agendami přímo v Pohodě, díky čemuž je možné přímo v modulu vytvářet nové zákazníky, kteří se poté ukládají do Adresáře. Samozřejmě je též možné z této agendy vybrat již existujícího zákazníka, u kterého je přehledně zpracován výpis všech jeho dosavadních výpůjček, včetně zboží, které má stále vypůjčeno. U modulu je též velkou výhodou volba cenových hladin za vypůjčení, a to jak individuální pro jednotlivé zákazníky, tak i hromadná. Vydané doklady se poté ukládají do Pohody a je možné je i přímo vytisknout.

Základní funkce:

 • tisk dokladů pro zápůjčku a finálního prodejního dokladu
 • komplexní napojení na pohodu (doklad, adresář, zásoby)
 • evidence zásob k zapůjčení
 • rezervace výpůjček
 • editace cen výpůjček
 • evidence motohodin
 • evidence spotřebního materiálu k výpůjčkám a jejich účtování
 • přehledný kalendář rezervací a výpůjček

Postup obsluhy modulu:

 • Výběr zákazníka.
 • Vyhledání zboží, které budeme půjčovat.
 • Volba časového intervalu pro vypůjčení.
 • Potvrzení objednávky a vystavení dokladů.

Podívejte se též na video návod k obsluze, kde je vše přehledně vysvětleno. Video naleznete v sekci Návod k obsluze.

Verze produktu:
1.1
Kompatibilní s Pohodou:
POHODA SQL a POHODA E1