Import seznamu faktur

PN: IMPORTFAKTUR
10.878 Kč
(8.990,00 Kč bez DPH)

Cena instalace bez DPH: 800,00 Kč

Výrobce FIRMADAT s.r.o.

Modul pro snadný import seznamu faktur z Excelové tabulky XLSX nebo CSV do Pohody.

Modul Import seznamu faktur je určen pro uživatele, kteří získávají od odběratelů nebo dodavatelů seznam faktur ve formátu XLSX nebo CSV. Tento soubor je možné pomocí několika kroků importovat do agendy Vydaných i Přijatých faktur, Vydaných i Přijatých zálohových faktur, či Ostatních pohledávek nebo Ostatních závazků, což ušetří spoustu času v porovnání s ručním zadáváním jednotlivých dokladů do Pohody.

Součástí modulu je funkce vytváření šablon dat, pomocí které přiřadíte jednotlivé sloupce tabulky se seznamem faktur k jednotlivým polím v agendě faktur v Pohodě. Vytvořené šablony je možné ukládat a tím si vytvořit seznam šablon, které pak již před samotným importem pouze vybereme podle konkrétního formátu nebo pořadí sloupců tabulky. Po nastavení šablon budete schopní importovat pomocí několika kliknutí.


V šabloně dat modulu je možné kromě spárování sloupců zadávat:

 • předkontace faktur (není-li vybráno z tabulky, stanoveno defaultně)
 • členění DPH (není-li vybráno z tabulky, stanoveno defaultně)
 • párování faktur s Adresářem (je-li dodavatel/odběratel s daným IČ, DIČ nebo Číslem v Adresáři Pohody založen, doplní se do faktury údaje z Adresáře. Je také možné importovat fakturační údaje přímo ze sloupců tabulky) s možností otestovat data v tabulce, zda dané jsou dané IČ, DIČ nebo Číslo v Adresáři Pohody vytvořeny
 • definování typů faktur (v nastavení se určí rozlišovací znaky typu faktur, tedy zda se jedná o fakturu, opravný daňový doklad, zálohovou fakturu, atd.)
 • defaultní text položky faktury
 • volitelné parametry v agendách faktur v Pohodě (pouze pro verzi Pohoda E1)
 • měnu importovaných faktur
 • defaultní DPH pro všechny položky faktur
 • možnost vytvoření pouze XML bez samotného importu do Pohody

 

Importovat lze pole:

 • částka s nebo bez DPH
 • sazba DPH
 • číslo faktury, objednávky, dokladu
 • číslo (adresář)
 • variabilní symbol, párovací symbol, konstantní symbol, specifický symbol
 • původní doklad
 • číslo účtu s kódem banky
 • členění DPH, členění DPH KV, předkontace dokladu i položky 
 • data dodání, splatnosti, účetního případu, vystavení, zdanitelného plnění (daňové povinnosti), datum objednávky a datum odpočtu/doručení
 • IČ, IČ DPH, DIČ, firma, jméno, ulice, obec, PSČ, stát, telefon, mobil, e-mail
 • forma úhrady
 • měna, kurz měny
 • kód, název, množství, měrná jednotka a sleva položky
 • středisko, čínnost a zakázka v hlavičce dokladu i na položce dokladu
 • poznámka v hlavičce dokladu i na položce dokladu
 • text
 • typ faktury
 • dopravce
 • režim OSS
 • poř. č. KV DPH

 

Importovat je možné faktury s více položkami. Tedy v případě, že je faktura se stejným číslem rozložena na více řádcích tabulky, v Pohodě se také vytvoří doklad s více položkami a s popisy položek, jako v tabulce. Nebo je také možné importovat fakturu, která je sice v tabulce na jednom řádku, přitom se však skládá z více položek s různou sazbou DPH.

V případě importu faktury s více položkami je třeba, aby v Excelové tabulce byla na každá položka na samostatném řádku s v rámci jednoho dokladu musí mít shodný Variabilní symbol nebo Číslo dokladu.

Pokud importujete fakturu s více položkami a na řádku tabulky budete mít Kód položky, dojde k provázání zásob se skladem, který si nastavíte.

Kompatibilní s Pohodou:
MDB, SQL, E1
Požadavky:
Kontaktní pracovník: Petr Hanzlík, tel. 776725338, e-mail:

Související zboží