Import interních dokladů

PN: IMPORTINTDOKL
10.878 Kč
(8.990,00 Kč bez DPH)

Cena instalace bez DPH: 800,00 Kč

Výrobce FIRMADAT s.r.o.

Modul pro snadný import interních dokladů z Excelové tabulky XLSX nebo CSV do Pohody.

Modul Import je určen pro uživatele, kteří chtějí hromadně importovat interní doklady z dokumentu ve formátu XLSX nebo CSV, což ušetří spoustu času v porovnání s ručním zadáváním jednotlivých záznamů.

Součástí modulu je funkce vytváření šablon dat, pomocí které přiřadíte jednotlivé sloupce tabulky k jednotlivým polím v agendě Interní doklady v Pohodě. Co jeden řádek, to jeden Interní doklad nebo lze importovat i interní doklady včetně položek. Ty musí být vždy pod sebou s vazbou na stejné číslo dokladu. Vytvořené šablony je možné ukládat a tím si vytvořit seznam šablon, které se pak již před samotným importem pouze vyberou podle konkrétního importního souboru. Po nastavení šablon budete schopní importovat pomocí několika kliknutí.


V šabloně dat modulu je možné kromě spárování sloupců zadávat:

* defaultní DPH
* volitelné parametry (pro Pohodu E1)
* možnost vytvoření pouze XML bez samotného importu do Pohody
* likvidace faktur (ANO/NE)
* import položek
* defaultní text položek
* cizí měny


Importovat lze pole:

* Adresa číslo
* částka celkem s DPH / bez DPH
* částky v jednotlivých sazbách DPH
* činnost (i položek dokladu)
* číslo přijaté / vydané faktury (pro dohledání likvidace)
* členění DPH (i položek dokladu)
* datum vystavení , účetního případu, zdanitelného plnění, KH DPH
* DIČ
* ean položky
* email
* ev.č. KH DPH
* firma
* IČ
* jméno
* kód položky
* kurz měny
* měna
* mj. položky
* množství položky
* mobil
* název položky
* obec
* párovací symbol
* poznámka (i položek dokladu)
* předkontace (i položek dokladu)
* předkontacei položky dokladu MD / DAL
* PSČ
* sazba DPH
* stát
* středisko (i položek dokladu)
* telefon
* text
* ulice
* VS
* Zakázka (i položek dokladu)
* volitelné parametry (pouze pro verzi Pohoda E1)
Kompatibilní s Pohodou:
MDB, SQL, E1
Požadavky:
Kontaktní pracovník: Martin Voleský, tel. 608466466, e-mail: