DOPRAVA - modul pro WEDO online myAPI (InTime)

PN: INTIMEXML
7.248 Kč
(5.990,00 Kč bez DPH)

Cena instalace bez DPH: 800,00 Kč

Výrobce FIRMADAT s.r.o.

Import zásilek z Pohody na XML server IN TIME s automatickým tiskem čárových kódů určený pro uživatele Pohody řady E1.

  • vytvoříme vydanou fakturu, kterápředstavuje zásilku odběreteli
  • v Pohodě označíme symbolem "X"vydané faktury, pro které se mávygenerovat zásilka pro dopravce
  • v případě, že počet balíků je dva avíce, uvedeme toto číslo do Internípoznámky faktury
  • spustíme modul Doprava (u verze E1 možnopřímo z Pohody, u ostatních verzí jemožno spustit např. přes zástupce na ploše),čímž dojde k vygenerovánízásilky
  • tato zásilka je odeslána na XMLserver IN TIME, kde je možné ji zkontrolovat a potvrditjejí zpracování, případněje možné nastavit jejízpracování automaticky
  • XML server posílá odpověď,která se ve faktuře zapíše doInterní poznámky (u verze Pohoda E1 jemožnézapisovat do volitelných parametrů). V ní jsouuvedeny čísla balíků,čárové kódy, cena dopravy, atd.
  • modul má funkci kontroly stavuzásilky v reálném čase (u verze PohodaE1) - předáno dopravci, přepravováno, doručeno
  • pokud máte tiskárnučárových kódů Zebra, automaticky sevytisknou také štítky sčárovými kódy zásilky

Kompatibilní s Pohodou:
MDB, SQL, E1
Požadavky:
Kontaktní pracovník: Petr Hanzlík, tel. 776725338, e-mail:

Související zboží