PVMPVM

PVM - výrobný modul

PN: PVM
1452 €
(1200,00 € bez DPH)

Cena instalace bez DPH: 123,33 €

Výrobca FIRMADAT s.r.o.

konkurenční výhoda při vyřizování odběratelských objednávek, plánování a realizaci výroby, nákupu materiálu a služeb

Klíčové vlastnosti PVM:
 • Pokrytí celého procesu zakázkové a skladové výroby z jednoho místa
 • Významné zefektivnění práce s existujícími daty v Pohodě
 • Dodatečné kontrolní mechanismy pro Pohodu
 • Propojení s databází Pohody je online přes XML rozhraní
 • Tvorba a úpravy kusovníku přímo v modulu, rozpad výrobku na materiál, práce i polotovary a jeho zobrazení ve "stromu"
 • Generování cenové kalkulace výroby
 • Analýza přijatých objednávek z Pohody přímo v modulu a jejch zpracování do výrobního plánu
 • Možnost zařadit do výrobního plánu také interní výrobu, resp. výrobu na sklad bez vazby na objednávky
 • Řešení časového průběhu stavu zásoby a vyznačení okamžiku nedostatku s možností objednání materiálu přenosem do Pohody
 • Sledování výrobních kapacit pracovišť a strojů, plánování pracovní doby a dnů pracovního volna
 • Možnosti tisku přehledů a tabulek přímo z modulu
Verze produktu:
1.0.0.16
Kompatibilní s Pohodou:
E1

Výrobcem ekonomického systému POHODA je společnost STORMWARE s.r.o.

Řešení spolupracující se systémem POHODA
www.pohoda.cz www.pohodaplus.cz