Propojení Pohody s VirtueMart 1.x

PN: VM1-propojeni
13.310 Kč
(11.000,00 Kč bez DPH)

Cena instalace bez DPH: 1.200,00 Kč

Výrobce FIRMADAT s.r.o.

propojení zásob, objednávek, adresáře, ceny,
obrázky, seznamy, parametry a další.
Kompletní propojení Pohody s Virtuemart 1.x.

Proty, kteří mají připravený eshop apotřebují opravdu plnohodnotnépropojení mezi eshopem Virtuemart a ekonomickýmsystémem Pohoda. Obsahuje i import objenávek doekonomického systému Pohoda.

Propojeníje velmi dobře konfigurovatelné, ale vyžaduje instalaciodborníkem nebo programátorem. V ceněnení zahrnuta instalace, kterou lze dokoupit, kdykolivsamostatně. Obvyklá instalace cca 2-3 hodiny na 1eshop. Součástí jekrátký manuál pro instalaci modulu

ProVirtuemart verze 1.1.x, Joomla 1.5.x

Součástí propojení jsou pouze funkce uvedené níže v tabulce Přehled funkcí propojení. V případě požadavku na rozšíření propojení o další funkcionality, budou tyto nejdříve konzultovány se zákazníkem a následně naceněny a realizovány samostatně.

Mezi funkce tohoto propojení patří:

Zásoby

Exportyzásob mohou probíhat jak automaticky, tak jej lzei ručně spouštět. Exportovat lze všechna pole,která vidíte v agendě "Zásoby" vPohodě, včetně uživatelských polí E1. Současněumí načítat internetové kategorie(včetně popisů a obrázků) nebo členění skladů.Taktéž lze importovat i parametry zásob zezáložky Internet. Tuto oblast máme dneszřejmě nejpropracovanější na trhu. Jsme schopniaktualizovat jak všechny údaje, tak jenzměněné údaje,, údaje dleVašeho filtru v Pohodě a mnoho dalšíchmožností. 

Základníexportovaná pole jsou:

 • Kódzboží, EAN, PLU
 • Název,objednácí název, název ENGa název DE,....
 • Prodejnícena, Slevy
 • Stavzásob (množství na skladě)
 • Hmotnost
 • Kategorie
 • Krátkya dlouhý popis 
 • Obrázky,včetně popisu

Kromězákladních prvků k synchronizaci:

 • kategorieinternetových obchodů včetně popisů a obrázků
 • parametryzásob z pole Internet na zásobách
 • volitelnéparametry a zapisovat je do libovolných polí v dbVirtuemartu
 • překladyzásob do Joomfish modulu, názvy, popisy,detailní popisy,....
 • individuálníslevy na zákazníky
 • měrnéjednotky
 • balení(možnost zvýhodněné setů) za různé ceny
 • početzásob v objednávkách
 • početzásob v rezervacích
 • početzásob v reklamacích
 • početzásob objednaných u dodavatelů
 • záruka
 • dostupnost
 • max.a min. limit
 • poznámky
 • souvisejícízboží
 • ostatnípole i z jiných agend na dotaz

Objednávky

Importobjednávek je možno spouštět ve třechvariantách. Buď probíhá importobjednávek automaticky. Pak modul řešíi přenastavení stavu objednávky (na stavzpracováno) v eshopu a sám naimportujeobjednávky do Pohody. Dalšímožností je ruční import za stanovenýden, poslední je pak kombinací. Tedy vyexportujeručně objednávky jako by byl spuštěn automatickya přenastaví stavy objednávek v eshopu. po změněstavu objednávky v Pohodě na vyřízeno je možnoautomaticky změnit stav objednávky i na eshopu např. na"Odesláno". Jedna Pohoda lze napojit na víceeshopů.

DoPohody z eshopu se importují tyto údaje:

 • fakturačnía dodací adresa zákazníka
 • emaila telefon zákazníka
 • čísloa datum objednávky
 • kódyzboží, názvy položek, varianty produktů
 • početkusů
 • cenas nebo bez DPH (nastavuje se v administraci na eshopu)
 • sleva,slevové kupóny
 • sazbya částky DPH
 • způsobplatby
 • poznámkazákazníka
 • měnaa kurz, pokud je objednávka v cizí měně
 • uVarianty Pohody E1, lze importovat i do uživatelskýchpolí takřka cokoliv (na dotaz)

Ceny


Umožňujeněkolik modelů cen a cenových skupin. Jako jedinépropojení na trhu zatím umožňujepřenášet z Pohody nejen všechny ceny aslevy , ale i individuální ceny navšechny zákazníky. Takže pokudzadáváte do Pohody ceny jakkoliv, eshop můževěrně zobrazovat stejné cenypřihlášeným inepřihlášenýmzákazníkům. 
Cena instalace a nastavení 1 eshopu přiblížně1200 -1500 Kč bez DPH, dle nastavení hostingu adalších vlivů.
Verze produktu:
1.5.86
Kompatibilní s Pohodou:
MDB, SQL, E1
Požadavky:
Virtuemart 1.x a Pohoda