Newsletter Sender Firmadat

PN: NEWS-SENDER
4.840 Kč
(4.000,00 Kč bez DPH)

Cena instalace bez DPH: 400,00 Kč

Výrobce FIRMADAT s.r.o.

odesílání newsletterů přímo z IS Pohoda

Newsletter Sender Firmadat

Jak snadno vytvoříte newsletter pro Vaše zákazníky?

Pomocí našeho nástroje Newsletter Sender!

UložíteVaše sdělení jako HTML stránku, v ekonomickém systému Pohoda pak zaškrtnete v adresáři na které adresy rozeslat, spusťte náš nástroj a odešlete. Takto jednoduché je odeslání odeslání informací o novinkách.


Nechte si vytvořit vlastní šablonu


Naši grafici Vám vytvoří Váši vlastní  jedinečnou šablonu, kterou budete moci k odesílání newsletterů využívat.

Nechte to na nás


Pokud nechcete ztrácet čas vytvářením newslettrů,nechte to na nás. Vytvoříme dle Vašeho zadání vždy aktuální newsletter
s novinkami o Vašich nových produktech, službách, prodejnách, akcích a odešleme je Vašim zákazníkům.

Používání aplikace


Odeslání uživatelům z adresáře Pohody:

1) Načtěte zdrojový HMTL soubor.
2) Pokud jsou k HTML přidruženy i obrázky, zadejte cestu k adresáři s obrázky.
3) Zadejte Text předmětu zprávy (volitelně)
4) Vložte přílohu zprávy (volitelně)
5) V adresáři Pohody odznačte pole "X" u všech adres a následně zaškrtněte "X" jen u adres,kterým chcete odeslat.
6) Klikněte na odeslat

Odeslání uživatelům zadaným v poli emaily přímo v aplikaci newsletter:

1) Načtěte zdrojový HMTL soubor.
2) Pokud jsou k HTML přidruženy i obrázky, zadejte cestu k adresáři s obrázky.
3) Zadejte Text předmětu zprávy (volitelně)
4) Vložte přílohu zprávy (volitelně)
5) Do pole "emaily" přímo vaplikace vložte všechny příjemce emailů oddělené středníkem.
6) Klikněte na odeslat

Aplikace odesílá všem příjemcům postupně (jednotlivě). Adresáti tak nemají možnost vidět, komu byl email kromě nich poslán.

Nastavení v CONFIG souboru aplikace

Aplikaci jednoduše nastavíte úpravou souboru "OdesilaniNewsletteru.exe.config". Otevřete jej vpoznámkovém bloku a upravte tyto hodnoty:
PohodaDataPath
DbUserPřihlašovacíjméno k SQL serveru
DbPasswordPřihlašovací heslok SQL serveru
DbServerNastavenínázvu instance SQL serveru např.: SERVER\SQLExpress
DbTypeSQL/MDB dle typudatabáze Pohody
DbNameNázevdatabáze SQL např.: StwPh_12345678_2013
MdbNameNázevdatabáze MDB (uvádějte bez přípony.MDB) např.: C:\data\12345678_2013
ImageDirectoryVýchozícesta k obrázkům
NameColumnvýchozí"VPrOsloveni" Volitelné polev pohodě E1 pro oslovení *, pokud nemáte pohoduE1 "<value/>"
SMTPSMTP odchozíhoserveru (údaje od Vašeho správceemailů)

*)ve Verzi 1.02 je navíc v configu parametr pro nastavení sloupce, odkud se načítá oslovení, které se použije uvnitř těla emailu. V Pohodě E1 tedy vytvořte v adresáři pole "VPrOsloveni", typ pole text max délka pole 255 znaků. Ve zdrojovém html by měl být text "{{{0}}}"(pište bez uvozovek) , který se automaticky při odesílání nahradí oslovením z pole v Pohodě E1.

Pokud oslovení nechcete používat nebo nemáte Pohodu E1,v configu dejte místo hodnoty"<value>VprOsloveni</value>" jen"<value />" .

Verze produktu:
1.1
Kompatibilní s Pohodou:
MDB, SQL, SQL E1

Výrobcem ekonomického systému POHODA je společnost STORMWARE s.r.o.

Řešení spolupracující se systémem POHODA
www.pohoda.cz www.pohodaplus.cz

Související zboží