Newsletter Sender Firmadat

PN: NEWS-SENDER
4.840 Kč
(4.000,00 Kč bez DPH)

Cena instalace bez DPH: 300,00 Kč

Výrobce FIRMADAT s.r.o.

odesílání newsletterů přímo z IS Pohoda

Newsletter Sender Firmadat

Jak snadnovytvoříte newsletter pro Vašezákazníky?

Pomocínašeho nástroje Newsletter Sender!

UložíteVaše sdělení jako HTML stránku, vekonomickém systému Pohoda pakzaškrtnete v adresáři na které adresyrozeslat, spusťte náš nástroj aodešlete. Takto jednoduché jeodeslání odesláníinformací o novinkách.


Nechtesi vytvořit vlastní šablonu


Našigrafici Vám vytvoří Vášivlastní  jedinečnoušablonu, kterou budete moci kodesílání newsletterůvyužívat.

Nechteto na nás


Pokudnechceteztrácet čas vytvářením newslettrů,nechteto na nás. Vytvoříme dle Vašehozadání vždy aktuálnínewsletter
s novinkami o Vašich nových produktechslužbách, prodejnách, akcích aodešleme je Vašimzákazníkům.

Používání aplikace


Odeslání uživatelům z adresáře Pohody:

1) Načtěte zdrojový HMTL soubor.
2) Pokud jsou k HTML přidruženy i obrázky, zadejte cestu kadresáři s obrázky.
3) Zadejte Text předmětu zprávy (volitelně)
4) Vložte přílohu zprávy (volitelně)
5) V adresáři Pohody odznačte pole "X" u všechadres a následně zaškrtněte "X" jen u adres,kterým chcete odeslat.
6) Klikněte na odeslat

Odeslání uživatelům zadaným v poliemaily přímo v aplikaci newsletter:

1) Načtěte zdrojový HMTL soubor.
2) Pokud jsou k HTML přidruženy i obrázky, zadejte cestu kadresáři s obrázky.
3) Zadejte Text předmětu zprávy (volitelně)
4) Vložte přílohu zprávy (volitelně)
5) Do pole "emaily" přímo vaplikace vložtevšechny příjemce emailů oddělenéstředníkem.
6) Klikněte na odeslat

Aplikace odesílá všempříjemcům postupně (jednotlivě). Adresáti taknemají možnost vidět, komu byl email kromě nichposlán.

Nastavení v CONFIG souboru aplikace

Aplikaci jednoduše nastavíte úpravousouboru "OdesilaniNewsletteru.exe.config". Otevřete jej vpoznámkovém bloku a upravte tyto hodnoty:
PohodaDataPath
DbUser Přihlašovacíjméno k SQL serveru
DbPassword Přihlašovací heslok SQL serveru
DbServer Nastavenínázvu instance SQL serveru např.: SERVER\SQLExpress
DbType SQL/MDB dle typudatabáze Pohody
DbName Názevdatabáze SQL např.: StwPh_12345678_2013
MdbName Názevdatabáze MDB (uvádějte bez přípony.MDB) např.: C:\data\12345678_2013
ImageDirectory Výchozícesta k obrázkům
NameColumn výchozí"VPrOsloveni" Volitelné polev pohodě E1 pro oslovení *, pokud nemáte pohoduE1 "<value/>"
SMTP SMTP odchozíhoserveru (údaje od Vašeho správceemailů)

*)ve Verzi 1.02 je navíc v configu parametr pronastavení sloupce, odkudse načítá oslovení, kterése použije uvnitř těla emailu. V Pohodě E1 tedy vytvořte vadresáři pole "VPrOsloveni", typpole text max délka pole 255 znaků. Vezdrojovém html by měl být text "{{{0}}}"(pište bez uvozovek) , kterýse automaticky při odesílánínahradí oslovením z pole v Pohodě E1.

Pokud oslovenínechcete používat nebo nemáte Pohodu E1,v configu dejtemísto hodnoty"<value>VprOsloveni</value>" jen"<value />" .

Verze produktu:
1.1
Kompatibilní s Pohodou:
MDB, SQL, SQL E1

Výrobcem ekonomického systému POHODA je společnost STORMWARE s.r.o.

Řešení spolupracující se systémem POHODA
www.pohoda.cz www.pohodaplus.cz

Související zboží